|English|日本語

您现在的位置:首页 > 政策文件 > 部门文件

索引号 01439301X/2018-00079 信息分类 财政/部门文件/其他
发布机构 小海镇政府 发文日期 2018年06月29日
信息名称 大丰区2018年5月份镇级一般公共预算收入执行情况表 大丰区2018年5月份镇级一般公共预算收入执行情况表
文号 转发微博 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到QQ
内容概述 大丰区2018年5月份镇级一般公共预算收入执行情况表

大丰区2018年5月份镇级一般公共预算收入执行情况表 大丰区2018年5月份镇级一般公共预算收入执行情况表

                                                            单位:万元  
   工作目标 本年累计完成 占工作目标% 比上年同期+-%                        
            本年累计完成 占工作目标% 比上年同期+-%      
本年累计完成 占工作目标% 比上年同期+-% 本年累计完成 占工作目标% 比上年同期+-% 本年累计完成 占工作目标% 比上年同期+-%
合计 208700 97136.09  46.54  24.41  41546.02 51.85  28.89  55590.07 43.23  21.25 157402.95  48.71  28.47  44258.71 54.91 24.21
草堰 5700  2336.17  40.99  -5.13  1699.07  43.79  -7.51  637.11  35.01  1.88  4277.80  43.12  -3.34  1994.72  52.49  64.49 
白驹 7500  4152.71  55.37  40.12  2918.23  58.66  59.94  1234.48  48.89  8.37  7460.16  56.24  46.87  3261.02  54.35  52.99 
刘庄 7150  3267.24  45.70  9.40  2135.41  50.30  53.76  1131.83  38.96  -29.16  5905.97  48.47  26.01  2697.60  50.42  55.29 
西团 13250  6425.11  48.49  19.30  4508.55  70.45  25.85  1916.56  27.98  6.29  12057.63  56.21  22.64  4474.33  46.37  32.73 
小海 5000  2138.67  42.77  18.90  1219.27  45.84  9.60  919.40  39.29  33.96  3528.33  44.16  18.22  1312.16  43.74  6.35 
大桥 5000  3002.80  60.06  40.21  2287.44  57.19  32.07  715.36  71.54  74.61  5770.44  60.20  37.78  1831.15  45.78  38.83 
草庙 6400  3110.76  48.61  15.92  1007.97  38.33  -2.95  2102.79  55.78  27.84  5537.86  50.07  18.80  1512.19  35.58  -4.57 
万盈 7150  3538.14  49.48  39.84  2399.91  48.00  90.00  1138.23  52.94  -10.16  6255.98  49.81  59.45  1389.84  25.27  9.94 
南阳 9050  4322.60  47.76  43.42  2946.33  48.70  82.91  1376.28  45.88  -1.92  7691.79  46.55  58.43  2419.47  31.42  6.63 
大中 120000  54398.10  45.33  19.81  15210.72  46.37  8.29  39187.38  44.94  24.97  79746.53  47.24  21.24  9222.86  43.10  -7.68 
新丰 17500  8145.60  46.55  76.52  4378.11  79.89  130.54  3767.50  31.34  38.74  15699.78  49.18  77.40  4926.27  70.38  100.69 
三龙 5000  2298.16  45.96  9.73  835.01  41.75  -6.92  1463.16  48.77  22.21  3470.67  44.21  6.37  1235.04  41.87  2.61 

本篇文章共有1页 当前为第1

【收藏此页】【打印】

官方微博

站内搜索

我的回信

返回顶部